Ana Sayfa

Şizofreni & Bipolar & Depresyon Akademisi (ŞİBDA 2022)

Sayın meslektaşlarımız;

Çok geçmiş senelerde olduğu gibi (sizlerden gelen istek üzerine) bu sene de, 9-12 Ekim 2022 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elexus Otel’de Psikiyatrinin en temel hastalıkları olan “Şizofreni, Bipolar bozukluk & Depresyon” üçlüsünü A’dan Z’ ye  ele alan akademik düzeyi yüksek bir kongre düzenliyoruz.

Bu konularda adı geçen yerli ve yurt dışından katılacak yabancı konuşmacılar ile birlikte; bu hastalıkları epidemiyolojisinde risk gruplarına, biyolojik ve psikodinamik etiyolojilerinden, psikofarmakolojik, biyolojik, psikodinamik ve 3. nesil bilişsel-davranışçı tedavilerine kadar tüm yönleriyle konferanslar, açık oturumlar ve “çapraz ateş” adını verdiğimiz ikili ve üçlü tartışmalar şeklinde ele alacağız.

Yabancı konuşmacıların katılımının, bizlerin özellikle tedavi alanında hangi yönlerden diğer ülkelerden daha etkin ve güçlü olduğumuzu, hangi yönlerden ise eksiklerimiz olduğunu görmemizi sağlayacağını düşünüyoruz.

Akşamları da bu hastalıklara özgün tedavi yaklaşımlarına yönelik maraton kurslar düzenliyoruz. Bu kurslara (düzenlediğimiz tüm kongrelerde olduğu gibi), İsteyen her katılımcı istediği her kursa ücretsiz olarak katılabilme olanağı bulacaktır.

Kuzey Kıbrıs’ın en güzel ayı olan Ekim ayı başında sizlerle beraber olmak ümidiyle saygılarımızı sunuyoruz.

Düzenleme kurulu adına
Prof. Dr. Erdal IŞIK
Prof. Dr. Ayşegül Yıldız Yavuz

Elexus Hotel & Resort & Spa & Casino

Kongreye Kalan Süre

2022/10/09 08:00:00

Önemli Tarihler

Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Bitiş Tarihi: 16 Eylül 2022
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Cihat Yalçın

+90 530 264 64 30

cihat.yalcin@passengertravel.com

info@psikiyatriakademisi.com