Ana Sayfa

2021’li yıllarda Psikiyatri’de Güncel Yaklaşımlar ve Akılcı İlaç Tedavileri

Sevgili meslektaşlarımız
Pandemi tedbirleri kapsamında tüm kongreler, Sağlık Bakanlığınca 2021 yılı Mayıs ayı başına kadar yasaklanmıştır. Bu nedenle “Psikiyatri Akademisi 2021” İnteraktif Psikiyatri Eğitimi Kongresi (İPEK 2021), düzenleme kurulunun kararı uyarınca 21-24 Ekim 2021 tarihinde, yine Antalya Akra-Barut otelinde yapılacaktır.
Bu seneki programda, 2021 yılındaki araştırmaların ışığında güncellenmiş biçimleriyle ve teorik yönleri yanında, özellikle meslektaşlarımızın günlük uygulamalarında kullanabilecekleri pratik yaklaşımları içeren önemli temel konular yer almaktadır.
Bunlar konularında uzmanlaşmış öğretim üyelerimiz (Doçent ve çoğunluğu da Profesör düzeyinde olmak üzere) panel sunumu, konferans ve de satellit konferanslar yanında, hızlandırılmış kurslar biçiminde de işlenecektir. Hızlandırılmış kurslar bu sene ilk defa uygulanacak ve meslektaşlarımıza bu kurslarda (hiç bir ek ücret ödemeleri gerekmeden) gerekli bilgi aktarımı sağlanacaktır.
Sekreterliğimize şimdiye kadar gönderilmiş ve düzenleme kurulumuzca sunumları uygun görülmüş bulunan poster ve serbest bildiriler (poster sahibi ya da sahiplerinden birinin, serbest bildiriler için ise bizzat sunumu yapacak kişinin kongre kayıtlarının yaptırılmış olması koşuluyla) 2021 yılındaki kongrede yer alacaktır.
Öte yandan sekreterliğimize yeni gönderilecek poster ve serbest bildiriler de yine 2021 kongresi için değerlendirilmeye alınıp, uygun bulunanlara kongrede yer verilecektir. Düzenleme kurulunca sunumları kabul edilen tüm poster ve serbest bildiri sunumlarının özetleri, kongre kitabında yer alacaktır. Ancak sunumları için yukarıda belirtilen şartlara uymadığı izlenen gönderiler (ön kabul yazısı verilmiş olsa bile) kitapçıkta yer almayacaktır.
Düzenleme kurulu olarak, Antalya’nın ılık sonbahar günlerinde sağlıklı olarak tekrar birlikte olabilmek ümidimizle, hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Düzenleme Kurulu

Akra Otel

Kongreye Kalan Süre

2021/10/24 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
21-24 Ekim 2021
Erken Kayıt Bitiş Tarihi
15 Mayıs 2021
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Bitiş Tarihi: 10 Ekim 2021
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Cihat Yalçın

+90 530 264 64 30

cihat.yalcin@passengertravel.com

info@passengertravel.com