Bildiriler & Posterler

Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com

POSTERLER

Poster özetlerini gönderme süresi 15 Nisan 2024’de sona erecektir.

Gönderilen poster özeti en fazla 150 kelime içermeli ve dili Türkçe olmalıdır.

Gönderilen poster özetleri, düzenleme kurulunca incelenip kabul edildikten sonra, kongrede sunulması ve kongre kitapçığında yer alabilmesi için, posterde yer alan çalışmacılardan en az bir ismin (kongreye kaydını yaptırdığını gösteren bir belgeyle birlikte) en geç 15 nisan 2024’e kadar kongre sekreterine başvurmuş olması gerekmektedir. Şartlar sağlanmamış ya da verilen süreler aşılmış ise, bu çalışmalar kitapçıkta ve kongre internet sitesinde yer alamayacak ve bu konuda bir belge de verilemeyecektir.

Kongrede sunulacak bir posterden sorumlu olan bir hekim, sadece o posterin sorumlusu olabilecek ve (diğer başka posterlerde ismi yer almış olsa bile), birden fazla posterin sorumlusu olamayacak ve bunları kongrede sunamayacaktır.

Özetle; Her poster için çalışmacılardan bir isim (kongre kaydını yaptırmış olma kaydıyla) sorumlu olacak ve posterin tartışmacısı olarak kabul edilecektir.

Kongre tarafından kabul edilen posterler, hazırlayanlar tarafından kendilerine belirtilen gün ve saatlerde, yine kendilerine tahsis edilen yerlere asılacaktır. Kongre sonunda hazırlayanlar tarafından toplanmayan posterler konusunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Doçentliğe başvurma vb. nedenlerle, posteriyle ilgili olarak daha erken dönemde “kabul belgesi” almak isteyenlere; Posterin düzenleme kurulunca kabul edilmiş olması ve kişinin kongre kaydını yaptırdığını gösteren bir belgeyi ibraz etmesi koşuluyla, belirtilen tarihler öncesinden de “o posterin kongrede sunulmak üzere kabul edildiğini” gösteren bir belge verilecektir.

Poster jürisinin sıralamasında ilk 3 sırayı alan posterler kongre sonunda kongre sitesinde ilan edilecektir.

POSTER JURİSİ

Prof. Dr. Yasemen IŞIK

Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN

Prof. Dr. Sermin KESEBİR

SÖZEL BİLDİRİLER

Kongre tarafından kabul edilen sözel bildirilerin sunumu 9 Mayıs 2024 günü 09:30-11:30 arasında yapılacaktır.

Bildiri sunma süresi 10 dakikayla sınırlı olup, dil Türkçedir.

YÖK yönetmeliğine göre sözel bildiri özetlerinin de kongre kitapçığında ve kongre internet sitesinde yer alması gerektiğinden, sözel bildirilerin sunulabilmesi ve kongre kitapçığı ile kongre sitesinde yer alabilmesi için, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve Türkçe yazılmış bildiri özetlerinin, en geç 15 nisan 2024 tarihine kadar gönderilmiş olması ve eğer kurul tarafından kabul edilirse de, sözel bildiri sunumunu yapacak kişinin, en geç 15 nisan 2024’e kadar kongre kaydını yaptırdığını gösteren belgeyi kongre sekreterliğine göndermesi gerekmektedir (sözel bildirileri ancak çalışmada birinci isim olan hekimler yapabilecektir).

Doçentliğe vb. başvurma nedeniyle sözel bildirisiyle ilgili olarak daha erken dönemde kabul belgesi almak isteyenlere; Sözel bildirisinin düzenleme kurulunca kabul edilmiş olması ve kişinin kongre kaydını yaptırdığını gösteren bir belgeyi göndermesi koşuluyla, belirtilen tarihlerin öncesinde de “o sözel bildirisinin kongrede sunulmak üzere kabul edildiğini” gösteren bir yazı, düzenleme kurulunca kendilerine verilebilecektir.

Sözel Bildiri jürisinin sıralamasında ilk 3 sırayı alan bildiriler kongre sonunda kongre sitesinde ilan edilecektir.

SÖZEL BİLDİRİ JURİSİ

Prof. Dr. Yasemen IŞIK

Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN

Prof. Dr. Sermin KESEBİR

Kongreye Kalan Süre

2024/05/06 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
06-09 Mayıs 2024
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Bitiş Tarihi:
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Haki TOKUL

+90 536 597 06 95

haki.tokul@passengertravel.com

info@psikiyatriakademisi.com