Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2023 Pazartesi
14:30-14:45 Açılış
14:45-16:00 KOMORBİDİTE DURUMLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Zehra ARIKAN
Prof. Dr. Mine Şahingöz: Bipolar bozukluğun, panik bozukluk vb. anksiyete bozuklukları, OKB ve DEHB ile birliktelik durumlarında tedavi nasıl düzenlenmelidir?
Prof Dr. Hüsnü Erkmen: Şizofreninin DEHB, panik bozukluk, OKB ile birliktelik durumlarında tedavi nasıl yapılmalıdır?
Prof. Dr. Zehra ARIKAN: Alkol ve madde bağımlılığı olan; bipolar, depresyon veya şizofrenili hastalarda tedavi nasıl yapılır ve nasıl yönetilir?
Doç. Mihriban Dalkıran Durmuş: Olgu örnekleri üzerinden otizm spekturum bozukluğu ve şizofreni arasındaki sınırlar, belirsizlikler ve tedavi yaklaşımı
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-17:45 2023 YILINDA ŞİZOFRENİ, DEPRESYON VE BİPOLAR BOZUKLUĞUN
ETİYOLOJİLERİYLEİLGİLİ YAPILAN YENİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Aktivator moderatör: Prof. Dr. Atilla Erol
Prof. Dr. Nurper Erbek Özen: 2023 yılında bipolar bozukluğun etiyolojisi konusunda yapılan son araştırma sonuçları
Prof. Dr. Faruk Kurhan: 2023 yılında şizofreninin etiyolojisi konusunda yapılan son araştırma sonuçları
Prof. Dr. Atila Erol: 2023 yılında depresyonun etiyolojisi konusunda yapılan son araştırma sonuçları
19:00-20:30 Akşam Yemeği
20:30-00:00 Maraton Kurslar
Salon A: Prof. Dr. Kerem Doksat: Hipnoz nasıl yapılır (uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir) ve psikiyatride hangi durumlarda kullanılır
24 Ekim 2023 Salı
09:00-11:00 PSİKOTERAPÖTİK TEDAVİLER
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Duran Çakmak
Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu: Depresyonun “Şema terapisi”
Doç. Dr. Nurhan Fıstıkçı: “Depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreninin “Bilişsel davranışçı tedavisi”
Prof. Dr. Murat Erkıran: Şizofrenili hastanın “Psikanalitik terapisi”
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30 – 12:30 Satellit sempozyum: 
Konu: Güncel rehberler ışığında şizofreni ve bipolar bozuklukta uzun etkili Aripiprazol kullanımı / Uzun etkili Aripiprazol ile tedaviye başlamada alternatif tedavi rejimleri ve olgu örnekleri
Moderatör: Prof. Dr. Erdal IŞIK
Konuşmacı 1: Prof. Dr. Abdurrahman Altındağ
Konuşmacı 2: Doç. Dr. Gülçin Elboğa
12:30 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 DİRENÇLİ OLGULARIN TEDAVİLERİNDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. İlkin İçelli
Prof. E. Erdal Erşan: Dirençli şizofreni tablolarında, 2023 yılında önerilen son tedavi yaklaşımları ve akıllı ilaç kullanımı
Doç. Özge Şahmelikoğlu: Dirençli bipolar mani tablolarında, 2023 yılında önerilen son tedavi yaklaşımları ve akılcı ilaç kullanımı
Prof. Dr. Erdal Işık: Dirençli depresyonda 2023 yılında önerilen farmakolojik, biyolojik ve cerrahi yaklaşımlar ve akılcı ilaç kullanımı
Prof. Sermin Kesebir: Dirençli bipolar depresyonda, 2023 yılında önerilen son tedavi yaklaşımları ve akılcı ilaç kullanımı
Doç. Dr. Nermin Gündüz: 2023 yılında, bipolar bozukluktaki nüksleri önlemede daha başarılı oldukları öne sürülen ilaçlar hangileridir
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 ŞİZOFRENİ, BİPOLAR ve DEPRESYON TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ KONULAR PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Adnan Çoban
Prof. Dr. Kadir Özdel: Depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreninin “Metakognitiftedavileri”
Prof. Dr. Adnan Çoban: Depresyon, bipolar bozukluk ve şizofrenide “EMDR tedavisi”
Doç. Şengül Kocamer Şahin: Şizofreni, depresyon ve bipolar bozuklukta; EKT hangi durumlarda yapılmalı, hangi durumlarda yapılmamalıdır.
Prof. Melike Nebioğlu Yıldız: Şizofreni, bipolar ve major Depresyonda “TMS kullanımının etkinliği konusuyla ilgili mitler ve gerçekler”
19:30-21:00
Akşam Yemeği
21:00-00:00 Maraton Kurslar
Salon A: Prof. Kadir Özdel; “Metakognitif terapi kursu”.
25 Ekim 2023 Çarşamba
09:00-12:00 PSİKİYATRİDE İLGİNÇ KONULAR PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Lut TAMAM
Prof. Esra Yazıcı: Şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyonda “Gebelik yönetimi nasıl olmalıdır? Farmakolojik, adli ve psiksosyal süreçler nelerdir?
Prof. Çiçek Hocaoğlu: Postpartum psikoz ve postpartum depresyonda 2023 yılında önerilen yeni tedavi yaklaşımları nelerdir?
Prof. Abdurrahman Altındağ: Afet dönemlerinde izlenen “Majör depresyon ve TSSB” tablolarının yönetimi ve tedavisi”
Prof. Lut Tamam:Uzun etkili antipsikotik ilaç kullanımı; ‘Nerede? Ne amaçlarla? ne zaman tercih edilmeli veya tercih edilmemelidir?
Prof. Çiğdem Aydemir: “Şizofrenide rehabilitasyon tedavisi ile neleri başarabiliriz?” AÜTF rehabilitasyon servisi uygulamaları
Prof. Gülçin Canpolat Erboğa: Henüz hastalık bilinci oluşmamış (akut şizofreni, suisid riskli veya pikotik depresyonlu veya bipolar akut manisi olan) hastalara hekim nasıl yaklaşmalı? Neler söylemelidir ?”
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 ÇOCUK VE ERGEN OTURUMU / DEPRESYON, ŞİZOFRENİ ve BİPOLAR
KONUSU
Aktivatör moderatör: Prof. Yasemen Işık Mengü
Doç. Neslim Güvendeğer Doksat: Çocuklarda (ve ergende) şizofreni ve depresyonun; Klinikleri, bunların yetişkinden farkları, ayırıcı tanı ve tedavileri”
Prof. Yasemen Işık Mengü: Çocuklarda bipolar tanısı nasıl konabilir?, nasıl tedavi edilir?, erişkinden farkları nelerdir?”
Prof. Dr. Behice Han Almiş: Bazı şizofrenili hastaların çocuklarında izlenen “İhmal ve istismar durumları”
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:30 PSİKİYATRİDE İLGİNÇ KONULAR PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Selçuk Kırlı
Prof. Yavuz Selvi: Şizofreni ve duygudurumu bozukluğu olan hastalarda “İntiharla ilgili uyarıcı belirtiler” nelerdir? Bu hastalar nasıl tedavi edilmelidir?
Prof. Selçuk Kırlı: Etki düzenekleri açısından antidepresanların kombinasyon ve güçlendirme tedavisinde kullanımlarının temel mantığı nedir?
Prof. Abdülkadir Çevik: “Yas ve depresyon ilişkisinin psikodinamik temeli ve bu olguların psikoterapisi”
Prof. Murat Demet: “Depresyon ,Bipolar ve Şizofrenili Hastaların Uyku bzk. için 2023’de Önerilen Son Tedaviler; İlaçlar, Uyku Deprivasyonu, Sirkadiyen Ritm Tedavisi vb.”
19:30-21:00 Akşam Yemeği
21:00 – 24:00 Maraton kurslar
Salon A: Şema Terapi Kursu, Dr.Alp KARAOSMANOĞLU
26 Ekim
2023 Perşembe
10:00 – 12:00 Sözel Bildirilerin Sunumu ve Tartışması
Yöneticiler: Prof. Dr. Lut TAMAM, Prof. Dr. Yasemen IŞIK MENGÜ
12:00 Kapanış

Kongreye Kalan Süre

2023/10/23 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
23 – 26 Ekim 2023
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Bitiş Tarihi: 15 Eylül 2023
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Haki TOKUL

+90 536 597 06 95

haki.tokul@passengertravel.com

info@psikiyatriakademisi.com