Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM
6 Mayıs 2024 Pazartesi
13:30-13:45 AÇILIŞ PROGRAMI
13.45-16.00 BAĞIMLILIKLA İLGİLİ ÖNEMLİ KONULAR VE AKILCI TEDAVİLER PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Zehra ARIKAN
Doç. Dr. Bahadır DEMİR: Alkol bağımlısında kullanma/bırakma dönemlerinde izlenen hezeyan ve halüsinasyonların şizofreniyle ortak geçmişi var mıdır? Ayırıcı tanı ve tedavisi nasıl yapılır?
Doç. Dr. Işıl GÖĞCEGÖZ: Erişkin DEHB’u olanlarda sık izlenen alkol/madde kullanımı veya bağımlılığı birlikteliği, nasıl tedavi edilir? 2024 yılı tedavi algoritmaları ve tedavideki kritik noktalar nelerdir?
Doç. Dr. Elif MUTLU: Bağımlılık aslında bir “bağlanma bozukluğu” mudur? Psikoterapötik ve psikososyal sosyal tedavilerin bağımlılık konusundaki gerçek etki düzenekleri nelerdir?
Prof. Dr. C. ONUR NOYAN: Bağımlılık tedavisinin neresindeyiz ve nereye gidiyoruz? Metamfetamin kokain ve Opioid bağımlılarının intoksikasyon ve idame tedavileri nasıl yapılır? Bu hastaların kişilik boyutları nelerdir? Eş tanılara nasıl yaklaşılır?
Doç. Dr. Esra AYDIN: Alkol ve madde bağımlılarında izlenen (etiyolojiden nörobiyolojiye) uyku bozuklukları? Güncel tedaviler? Yapılması gerekenler?
Prof. Dr. Zehra ARIKAN: Davranışsal bağımlılıklarının (özellikle kumar ve internet bağımlılığının) tedavisi nasıl yapılmalıdır?
16:00-16:30 KAHVE MOLASI / KURABİYE İKRAMI
16:30-19:30 PSİKİYATRİDE İLGİNÇ KONULAR PANELİ
Aktivator moderatör: Uz. Dr. Umut IŞIK
Prof. Dr. Kemal Arıkan: Depresyon tedavisinin sonlandırılmasına karar verebilmek için; QEEG, REM dönemi ve uyandırılmış potansiyel (P300 dalga genliği) değişimlerini izlemenin yarar ve önemi?
Prof. Dr. Gülçin CANPOLAT ERBOĞA: Erken dönem Alzheimer demansta TMS uygulamasının bilişsel işlevlere olan etkileri nelerdir? Uygulama şekli? Uygulama süresi? Alınan gerçek sonuçlar?
Prof. Dr. Atilla Erol: 2023 yılında depresyonun etiyolojisi konusunda yapılan son araştırma sonuçları
Prof. Dr. Kerem DOKSAT: Yeni nesil dolandırıcılıkta Telefonla ikna yöntemi olarak “hipnotik telkin“nasıl kullanılır?
Prof. Dr. Ercan ÖZMEN: Erkeklerde en yaygın izlenen ayak fetişizmi, kadındaki “Ayakkabı fetişizmi ile eşdeğer midir? Ayak neden ve nasıl uyarılma veya doyum aracı olmaktadır?
19:30-21:00 AKŞAM YEMEĞİ
21.00-24.00 Maraton Kurslar
Salon A: METAKOGNİTİF TERAPİ MARATON KURSU – Prof. Dr. Murat ATMACA
7 MAYIS 2024 SALI
08:30-10:30 ŞİZOFRENİ ve AKILCI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Doç. Dr. Faruk KURHAN: Tedavi süreçleri sonrası izleyemediğimiz şizofrenililerdeki yaşam süreci ve sonlanım? Eğitim, iş ve medeni durum süreçleri, legal sorunlar, ortalama yaşam süresi, ölüm nedenleri (doğal, intihar, psikotrop fatal yan etkisi, malignite, diğer)
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU: “Avatar uygulaması” şizofrenide izlenen işitsel ve sözel halüsinasyonların tedavisinde nasıl kullanılır? Elde edilen sonuçlar nasıldır?
Prof. Dr. Erdal ERŞAN: Toplum ruh sağlığı merkezlerinde uzun etkili antipsikotikler konusundaki gerçekler ve mitler?
Prof. Dr. Nazan AYDIN: Bir anne, 2 can: Şizofrenili olup gebe kalmak isteyen (veya beklenmedik gebeliği olan) hastalarda; çocuk ve annenin sağlığını korumak için perinatal ve emzirme dönemlerinde tedavi ne şekilde planlanmalıdır?
Prof. Dr. Abdullah ATLI: Klozapin uygulamasına yanıtsız veya yetersiz yanıt veren hastaların tedavisinde neler yapılabilir?
Prof. Dr. Atila Erol: Negatif şizofreninin tedavisinde yeni çarpıcı bir yaklaşım; Psikedelik madde kullanımı
10:30-11:00 KAHVE MOLASI / KURABİYE İKRAMI
Satellit sempozyum
11:30-12:30 Konusu: Şizofreni ve Bipolar 1 Bozukluk İdame Tedavisinde Aripiprazol Uzun Etkili Enjeksiyon ile Bir Günde Başlangıç Deneyimleri:
Moderatör: Prof. Dr. Erdal Işık
Konuşmacılar: Prof. Dr. Abdurrahman Altındağ ve Doç. Dr. Gülçin Elboğa
ABDİ İBRAHİM OTSUKA: SATELLITE SEMPOZYUM
12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ 
14:00 – 16:00 PSİKİYATRİDE İLGİNÇ KONULAR PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof.Dr. Hüsnü ERKMEN
Doç. Dr. Şengül KOCAMER ŞAHİN: TSSB tedavisinde 2024 yılında önerilen nörobiyolojik/psikoterapötik temelli) tedavi algoritmaları nelerdir? Hangi tedaviler önemini kaybetmekte? hangi yeni yaklaşımlar gündeme gelmektedir?
Prof. Dr. Mine ÖZMEN: Histeri ve histrionik kişilik tanısı olanların psikoterapi sürecinde hekime yönelik gelişebilen “Erotik aktarımların yönetimi” ve “Psikodinamik yaklaşımın temel ilkeleri” nelerdir? (Olgu örneği üzerinde).
Doç. Dr. Adnan Çoban: Bağımlılık aslında bir travma mıdır? Bağımlılık belleğinden, bağımlılık travmasına.
Prof. Dr. Behice HAN ALMİŞ: Günlük pratiğimizde çeşitli konversiyon bozukluğu belirtileriyle gelen hastalarda, birliktelik gösterebilen psikiyatrik durumlar nelerdir? Tedaviye nereden? Nasıl? Ne şekilde başlanır?
Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN: Dirençli OKB ve spektrumu tedavisinde 2024 yılında umut verici yaklaşımlar; Troiluzol, Ketamin, NAC+L-Karzonin, lamotrijin, minosiklin kullanımı, TMS ve teta patlaması
16:00-16:30 KAHVE MOLASI / KURABİYE İKRAMI
16.30-18.30 BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PANELİ
Aktivatör moderatör: Doç. Dr. Hayriye BAYKAN
Doç. Dr. Neslim DOKSAT:Ergenlik döneminde borderline kişilik organizasyonu, klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımı ilkeleri
Doç. Dr. Nermin GÜNDÜZ: Borderline hastalarda ilaç tedavisi nasıl yapılmalıdır?
Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR: Borderline hastalarda “BDT” nasıl yapılır?
Prof. Dr. Aslı ÇEPİK KURUOĞLU: Borderline hastalarda “Psikanalitik psikoterapi” nasıl yapılır?
Uz. Dr. Alp KARAOSMANOĞLU: Borderline hastalarda “Şema terapi” nasıl yapılır?
19:30-21:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00-00:00 Maraton Kurslar
SALON A: BDT İLE DUYGU YÖNETİMİ MARATON KURSU – Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR
8 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA
08:30-10:30 BİPOLAR BOZUKLUKLAR ve AKILCI TEDAVİLER PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Lut TAMAM
Doç. Dr. Özge ŞAHMELİKOĞLU ONUR: Tedavi süreçleri sonrası izleyemediğimiz bipolar hastaların yaşam süreçleri ve sonlanım? Eğitim, iş ve medeni durum süreçleri, legal sorunlar, ortalama yaşam süresi, ölüm nedenleri
Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ: 2025 yılında bipolar bozukluk ve dirençli bipolar olguların, akut ve sürdürüm dönem tedavileri için akılcı ilaç kullanımı?
Prof. Dr. Sermin KESEBİR: Alkol/madde bağımlılığı, ADHD, Panik bozukluk veya OKB birlikteliği olan bipolar hastalarda tedavi nasıl yapılmalıdır.
Prof. Dr. Mine ŞAHİNGÖZ: Bir anne, 2 can: Depresyon veya bipolar olup, gebe kalmak (veya sürpriz gebeliği olan) hastalarda, çocuk ve annenin sağlığını korumak için perinatal ve emzirme dönemlerinde tedavi ne şekilde planlanmalıdır?
Prof. Dr.Murat ERKIRAN: Kendine zarar verici davranış veya intihar girişimi gösterenlerin (borderline hastalar vb.) hastaların ya da intihar girişimleri olanların psikanalitik tedavisinde ne gibi temalar ortaya çıkabilir? Bu hastalarla “ittifak temelli suisid girişimi tedavisi” nasıl yapılır?
10:30-11:00 KAHVE MOLASI / KURABİYE İKRAMI
Satellit sempozyum
11:30-12:30 Konusu: Atipik Antipsikotik Tedavisinde Lurasidon; Yeni Sezon Ledason
Moderatör: Prof. Dr. Ercan Özmen
Konuşmacılar: Prof. Dr. Erdal Işık
SANOVEL:SATELLITE SEMPOZYUM
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-16:00 PSİKİYATRİDE İLGİNÇ KONULAR PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. İlkin İÇELLİ
Prof. Dr. Halil ÖZCAN: Nöromodülatör tedaviler dirençli depresyon, bipolar bozukluk ve şizofrenide ne şekilde? Ne kadar süreyle? Hangi protokollere göre uygulanmalıdır.
Prof. Dr. Çiğdem AYDEMİR: Günlük pratikte tanı koymada yanıltıcı durumlar; Psikiyatrik hastalıkları taklit eden tıbbi hastalıklar? Tıbbi hastalıkları taklit eden psikiyatrik hastalıklar nelerdir?
Doç. Dr. Barış YILBAŞ: Kalp, böbrek, karaciğer, beyin gibi yaşamsal önemi büyük organ hastalığı olanlarda hangi psikotrop ilaçlar ve duygudurumunu düzenleyici ilaçlar kullanılabilir? Hangileri kullanılmamalıdır?
Prof. Dr. Erdal IŞIK: Ülkemiz ve dünyadaki yeni psikotroplar.
Prof. Dr. Abdurrahman Altındağ: Yeni bir terapi yöntemi:” Psikedelik bazlı psikoterapi”
16:00-16:30 KAHVE MOLASI / KURABİYE İKRAMI
16.30-18.30 DEPRESYON VE AKILCI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. İlkin İÇELLİ
Prof. Dr. Numan Konuk: Uyku ve sirkadiyen mekanizmaları etkileyip kortikal uyarılabilirliği ve nöral tepkileri değiştirme yoluyla depresyon ve intiharlar nasıl azaltılabilir?
Prof. Dr. Nuray ATASOY: Yas ve travma durumlarında “Destekleyici tedavi” nasıl yapılır?
Prof. Dr. Nazan AYDIN: Depresyonda kişiler arası tedavi (İPT) nasıl yapılır? (Olgu örneği üzerinden).
Prof. Dr. Mine ÖZMEN: Depresyonlu hastanın “Psikanalitik psikoterapisi” nasıl yapılır?
Prof. Dr. Murad Atmaca: Depresyon ve bipolar bozuklukta “Bilinçli farkındalık (Mindfulness) bazlı Bilişsel-Davranışçı psikoterapi
19:30-21:00 Akşam Yemeği
21.00-24.00 ŞEMA TERAPİ VE KLİNİK UYGULAMALARI MARATON KURSU
Uzm.Dr. Alp Karaosmanoğlı:
“Şema terapi”
Öğr. Üyesi Dr. Ayşe Döndü: Unipolar ve bipolar depresyonda “Erken dönem uyumsuz şemalar”.
UZ. Dr. Canan BAYRAM EFE: Bipolar depresyonda şema terapi” (olgu üzerinde)
Uz. Dr. Gözde YONTAR: Unipolar depresyonda “Şema terapi” (olgu üzerinde)
9 MAYIS 2024 PERŞEMBE
09:30-12:00 SERBEST BİLDİRİ SUNUMLARI VE KAPANIŞ

Kongreye Kalan Süre

2024/05/06 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
06-09 Mayıs 2024
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Bitiş Tarihi:
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Haki TOKUL

+90 536 597 06 95

haki.tokul@passengertravel.com

info@psikiyatriakademisi.com