Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM
21 Ekim 2021 Perşembe
13:30-13:45 Açılış
13:45-15:30 Psikiyatride ilginç konular Paneli (I)
Aktivatör moderatörler: Prof. Dr. Lut TAMAM, Prof. Dr. İlkin İÇELLİ
Doç. Dr. Işıl GÖĞCEGÖZ: Bağımlılık tedavisinde yeni yaklaşımlar.
Prof. Dr. Muzaffer ÇETİNGÜÇ: Uzayda ve uçakta cinsellik.
Prof. Dr. Erdal ERŞAN: Özellikle 50 yaş ve üstünde eş kaybını takiben ortaya çıkan  “depresif belirtiler” de, evcil hayvan almanın bilimsel ve ölçülebilen etkileri nelerdir? Bu yaklaşımın pratik uygulamada  bilimsel yeri var mıdır?.
Doç. Dr. Mihriban DALKIRAN: Öfke kontrol bozukluğu, bipolar ya da madde bağımlılığı vb. yakınmalarla psikiyatristlere gelen erişkinlerde, olası komorbid ADHD tanısının da varlığını koydurabilecek semptomlar nelerdir?. Bunlar hangi tanılarla karışabilir? Kimlere ilaç vermeli, kimlere vermemelidir?
Prof. Dr. Atila EROL: Ölüm riski olan, ancak kendisi (ya da ailesince) hospitalizasyonu reddeden anoreksiyalı hastalarda, psikiyatristler tıbbi, etik ve legal  yönlerden neler yapmak zorundadır?.
15:30-16:00 Kahve arası
16:00-17:45 2020’li yıllarda YAB, TSSB ve konversiyon tedavilerinde önerilen en son tedavi yaklaşımları ve akılcı ilaç kullanımları paneli
Aktivatör moderatörler; Prof. Dr. Levent SEVİNÇOK, Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU
Doç. Dr. Behice HAN ALMIŞ: Kolay gibi görünen ancak zor olgular; Dirençli “psikojenik mutizm ya da “psikojenik afoni” olan hastalarda psikiyatrist neler yapmalı? Neler yapmamalıdır?.
Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ: 2020’li yıllarda dirençli yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) tedavisinde önerilen en etkili son tedavi seçimi yaklaşımları nelerdir?.
Prof. Dr. Hamit BOZTAŞ: 2020’li yıllarda travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tedavisinde önerilen en son tedavi yaklaşımları nelerdir?. Hangi yaklaşımlar ise artık önerilmemektedir?.
Prof. Dr. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU: “Şizo-obsesif spektrum bozuklukları” ve bunlarla ilgili tedavi yaklaşımları nelerdir?.
Prof. Dr. Tayfun TURAN: Güncel bir konu; Kucaklama hormonu “oksitosin diye de adlandırılan” depresyon ve TSSB bozukluğu ile aralarında ki ilişkiler
Doç. Dr. Adnan ÇOBAN: EMDR yaklaşımının etkinliği konusunda mitler ve gerçekler nelerdir?
17:45-18:00 Kahve arası
18:00-19:30 A-Z ye 2021 yılında OKB nin “Bilişsel davranışçı tedavisi” Maraton Kursu
Prof Dr Murad ATMACA
19:30-21:30 Akşam Yemeği
20:30-24:00 Maraton Kurslar
“ŞEMA TERAPİ KURSU”
Uz.Dr.Alp KARAOSMANOĞLU
Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi nasıl yapılır (Temel ilkeleri nelerdir)
Prof. Dr Mine ÖZMEN
22 Ekim 2021 Cuma
08:30-10:30 2020’li yıllarda şizofreni ve akılcı ilaç tedavisi uygulamaları
Aktivatör moderatörler: Prof. Dr. Orhan DOĞAN, Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN
Prof. Dr. Filiz KARADAĞ: Maluliyet için sağlık kurullarına baş vuran  sizofrenili hastalarda, maluliyet kararı verilmesi konusunda önemli bir nokta: “Temaruz”.
Prof. Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ: TMS yöntemi
Doç. Dr. Çiğdem AYDEMİR: 2020’li yıllarda, negatif şizofrenideki “anhedoni ve depresyon” durumları ile “opioiderjik sistem” arasındaki ilişkiler konusunda yeni yaklaşımlar nelerdir?
Doç. Dr. Halil ÖZCAN: Şizofreni tedavisindeki yeni ve son yaklaşımlar nelerdir?
Prof. Dr. Kemal YAZICI: “İyi-kötü-cirkin” filmiyle aynı dönemde başlayan depo ve uzun etkili antipsikotik ilaç kullanımı yolculuğunda, yıllar boyunca izlenen “Iyi-kötü-çirkin” yönler nelerdir?.
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU: Klinik olarak tedavi altında salah durumdaki şizofrenili bir hasta  “evlenmek isteğini” psikiyatristine ilettiğinde, hekimi gerek hastalığı, gerekse etik yönlerden hastaya, ailesine ve (istek gelmiş ise) gelecekteki eş adayına neler söylemeli? Neler söylememelidir?. Evliliğin bu hastalara olumlu ya da olumsuz etkileri neler olabilir?.
10:30-11:00 Kahve arası
11:00-12:00 Satellit sempozyum
*Şizofreni tedavisinde Paliperidon Palmitat
Prof.Dr.Erdal IŞIK
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Satellit sempozyum
*Bipolar 1 Tedavisinde Tam İyileşme Artık Mümkün – Abilify Maintena Deneyimleri
Konuşmacılar: Prof. Dr. Sibel ÇAKIR & Prof. Dr. Vesile ŞENTÜRK CANKORUR
14:30-16:30 2020’li yıllarda depresyon ve bipolar bozuklukları konusundaki son akılcı ilaç tedavileri paneli
Aktivatör moderatörler: Prof. Dr. Reha BAYAR, Prof. Dr. Mine ŞAHİNGÖZ
Prof. Dr. Sermin KESEBİR: Bipolar bozukluğu olanlarda, antidepresan ilac kullanımını gerektiren birliktelik durumlarında (örn; panik bozukluğu, sosyal fobi, OKB birlikteliği gibi) psikiyatristler tedaviyi nasıl planlamalıdır?.
Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ: 2020’li yıllarda bipolar bozukluğun etiyolojisinde yeni buluşlar nelerdir? Tedavide ümit veren yeni yaklaşımlar nelerdir?.
Prof. Dr. Rıfat KARLIDAĞ: Çeşitli nedenlerle klasik duygu durumu düzenleyici ilaçları kullanamayan hastalarda, sürdürüm döneminde yeni nüksleri önleme de hangi güncel tedaviler verilebilir?
Prof. Dr. Erdal IŞIK: 2020’li yıllarda dirençli depresyon ve akılci ilaç tedavileri nelerdir?
Prof. Dr. Selçuk KIRLI: Aidiyet duygusunun depresyon ve intiharla ilişkisi?
Prof. Dr. Murat ERKIRAN: Psikiyatristlerde izlenen intiharların psikodinamiği?
16:30-17:00 Kahve arası
17:00-18:30 İlginç konular paneli (II)
Aktivatör moderatörler: Prof. DR. Arif VERİMLİ, Prof. Dr. Servet EBRİNÇ
Prof. Dr. Okan ÇALIYURT: Bilgisayar destekli görüntü analizi ile emosyonların tespiti ve pratikte psikiyatrik tanı izlemde kullanımı?
Prof. Dr. Yavuz SELVİ: İnsanların uyku örüntüleri ve kişilik özelliklerine göre uyku ve sorunlarına yönelik olarak, pratik uygulamalarda kullanılabilecek kısa, basit ama yararlı öneriler.
Prof. Dr. Nevzat TARHAN: “Hesaplamalı psikiyatri”.
19:30-21:00 Akşam Yemeği
21:30-23:00 Uz. Dr. Samuray ÖZDEMİR: Müzik ve psikiyatri (I)
23 Ekim 2021 Cumartesi
8:30-10:30 2000’li yıllarda A’dan, Z’ye “İntihar” paneli
Aktivatör yöneticiler: Prof. Dr. Sunar BİRSÖZ, Prof. Dr. Engin EKER.
Prof. Dr. Nurper ERBERK ÖZEN: Psikiyatristin alarm durumuna geçmesini gerektiren, fiziksel, davranışsal ve psişik intihar işaretleri hangileridir?.
Prof. Dr. Nuray ATASOY: İntihara neden olabilen “fiziksel tıbbi hastalıklar” hangileridir?
Uzm. Dr. Samuray ÖZDEMİR: Alkol, madde bağımlılığı ve intihar ilişkisinde mitler ve bilinmesi gereken gerçekler?.
Prof. Dr. Müge TAMAR: Çocuk ve gençlerdeki intiharlarda olumsuz yaşam olaylarının (örn; kötüye kullanım vb.), arkadaşların, yaşam biçiminin, farklı cinsel kimlikte olma
Prof. Dr. Levent ATİK: Psikotrop ilaçlarla intihar edenlerde izlenen klinik belirtileri nelerdir ve tedavileri nasıl yapılır?.
Prof. Dr. Ahmet RIFAT ŞAHİN: Takip etmekte olduğu hasta intihar ederse ya da yakınlarınca adli şikayette bulunuluyorsa, psikiyatristin adli sorumluluğu ya da yaşayabileceği olası adli sorunlar neler olabilir? Bunlar karşısında kendini nasıl savunabilir?.
10:30-11:00 Kahve arası
11:00-12:00 Satellit sempozyum
2020’li yıllarda ADHD tedavisindeki son yaklaşımlar (Günlük pratik deneyimler üzerinden)
Moderatör: Prof. Dr. Müge TAMAR
Konuşmacı: Prof. Dr. Yasemen IŞIK
12:00-13:30  Öğle Yemeği
13:30-15:00 Kişilik bozukluklarında Psikanalitik tedavi ve şematerapi nasıl yapılır?
Aktivatör yöneticiler: Prof. Dr. Yasemen IŞIK
Prof. Dr. Mine ÖZMEN: Narsisistik kişilik organizasyonu olanların tanı ve psikanalitik tedavisinde psikiyatriste sorun yaratan durumları nasıl anlamalı ve psikanalitik yönden nasıl yaklaşmalıyız (Örn: Kültürel yönleri, tipleri, ilişki kurma biçimleri, omnipotens, kontrol, hınç, utanç, mentalizasyon sorunları vb. alanlardaki problemler gibi).
Prof. Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ : Borderline kişilik organizasyonu olanların tanı ve psikanalitik tedavisinde psikiyatriste sorun yaratan durumları nasıl anlamalı ve psikanalitik yönden nasıl yaklaşmalıyız.
Uz. Dr. Alp KARAOSMANOĞLU: Narsisistik ve borderline kişilik bozukluklarında şematerapi uygulaması nasıl yapılır.
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-16:30 Satellit sempozyum
Depresyon tedavisinde Fonksiyonellik ve Tam iyileşme
Moderatör Prof. Dr. Okan ÇALIYURT
Konuşmacı Prof Dr. Erdal IŞIK
16:30-16:45  Kahve arası
16:45-18:45 Bilişsel-davranışcı tedavi uygulamalarıyla ilgili olarak, “Klinik pratik uygulamalarımızda kullanılabilecek metaforlar” paneli.
Aktivatör moderatörler: Prof. Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ, Doç. Dr. Yasemin GÖRGÜLÜ
Doc. Dr. Nurhan FISTIKÇI: Şizofrenili hastalarda klinik pratikte kullanılabilecek metaforlar nelerdir?.
Doc. Dr. Hayriye BAYKAN: Bipolar bozukluğu olan hastada klinik pratikte kullanılabilecek metaforlar nelerdir?.
Prof. Dr. Aylin YAZICI: OKB hastalarında, klinik pratikte kullanılabilecek metaforlar nelerdir?.
Prof. Dr. Murad ATMACA: Somatizasyon bozukluğu ve hipokondriyazisi olan hastalarda, klinik pratikte kullanılabilecek metaforlar nelerdir?.
Prof. Dr. Mustafa ARI: Yas ve komplike yas olgularında klinik pratikte kullanılabilecek metaforlar nelerdir?.
Prof. Dr. Ercan OZMEN: Cinsel işlev bozukluklarında klinik pratikte kullanılabilecek metaforlar nelerdir?.
19:30-21:00  Akşam Yemeği
21:30-23:00 Prof. Dr. Reha BAYAR ve Doç. Dr. Adnan ÇOBAN: Müzik ve psikiyatri (II)
24 Ekim 2021 Pazar
08:30-12:00 Sözel Bildiriler ve Poster Bildirileri
Sözel Bildiri Jüri üyeleri:
Prof. Dr. Yasemen IŞIK (Jüri başkanı)
Doç. Dr. Yasemin GÖRGÜLÜ
Prof. Dr. Mine ŞAHİNGÖZ
Poster Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ (Jüri başkanı)
Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN
Prof. Dr. Tayfun TURAN
Prof. Dr. Lut TAMAM

Kongreye Kalan Süre

2021/10/24 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
21-24 Ekim 2021
Erken Kayıt Bitiş Tarihi
15 Mayıs 2021
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Bitiş Tarihi: 10 Ekim 2021
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Cihat Yalçın

+90 530 264 64 30

cihat.yalcin@passengertravel.com

info@passengertravel.com