Bilimsel Program

 

Şizofreni-Bipolar-Depresyon Akademisi (ŞİBDA)

9 – 12 Ekim 2022 (Kıbrıs / Elexus Otel)

Bilimsel Program

9.10. 2022

 PAZAR

14.00-14.15 Açılış
14.15-16.00 Psikiyatride ilginç konular paneli

Aktivatör moderatör: Doç. Dr. Çiğdem AYDEMİR

Prof. Dr. Ertan TEZCAN: Borderline kişilik bozukluğu ile depresyonun ilişkisi ve tanı karmaşası yaratan durumlar.

Prof. Dr. Sunar BİRSÖZ: Şizofreni ve bipolar bozukluğun etiyolojik, klinik vb. çeşitli yönlerden benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?

Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU: Depresyon, şizofreni ve bipolar etiyolojisinde söz edilen “Çocukluk çağı travmaları” beyni nasıl ve ne şekilde etkiler ve neler doğurur?.

Prof. Dr. Nevzat TARHAN: Şizofreniden depresyona güncel “Kişiye özel tedavi” yaklaşımı, psikiyatrist ve hastalara neler vaat ediyor.

Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN: Psikiyatristler için zor bir sorun: İlk atak psikotik özellikli bipolar bozukluk ile şizoaffektif bozukluğun ayırıcı tanısı nasıl yapılabilir?/yapılabilir mi?

Uzm. Dr. Samuray ÖZDEMİR SELVİ: Depresyonun tedavisinde sözü edilen yeni yaklaşımlar; Psikodisleptiklerin kullanımı

16.00-16.30 Kahve arası
21.00-24.00 Maraton kurs: Şema Terapi Kursu: Uz. Dr. Alp Karaosmanoğlu (Salon: A)
10.10.2022 PAZARTESİ
8.30-11.00 Şizofrenide güncel yaklaşımlar, tedavi ve akılcı ilaç kullanımı paneli

Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Lut TAMAM

Doç. Dr. Mihriban DALKIRAN: Erişkinde “Yaygın gelişimsel bozukluk” zemininde şizofreni ve ilişkili bozuklarda tanı koyma ve akılcı tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Prof. Dr. Ahmet RIFAT ŞAHİN: Şizofrenide suisid ve homisidlerin sıklığı, bu hastaların klinik özellikleri ve psikiyatristlerin bu konulardaki cezai sorumlulukları?

Prof. Dr. Erdal Erşan: Şizofreni oluşumunda klasik dopamin tedavisinin yerini alabilecek “Yeni teoriler”in ışığı neleri aydınlatıyor?

Prof. Dr. Köksal ALPTEKİN: 2022 yılında şizofreni tedavisinde kullanılan yeni teknolojiler: “Sanal gerçeklik ve metaverse”.

Prof. Dr. Selçuk KIRLI: “Şizofreni hastalarında izlenen depresyon” tabloları ve bu durumların tedavisinde akılcı ilaç yaklaşımı.

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ: Şizofrenili ebeveyni olan “Ultra riskli çocuk ve gençler” için “Koruyucu amaçlı psikoterapötik ya da ilaç tedavisi” gereklimidir? (2022’deki son görüşler nelerdir).

11.00-11.30 Ara: Kahve arası
1130-12-30 Satellit sempozyum (Abdi İbrahim Otsuka)
12.30-13.30 Öğle yemeği
14.00-15.00 Satellit sempozyum (Adeka)
15.00-16.00 Bipolar  bozukluklarda güncel tedavi ve akılcı ilaç kullanımı paneli 

Aktivator moderatör: Prof. Dr. Attila EROL

Doç. Dr. Özge ŞAHMELİKOĞLU: Bipolar hastalarda antidepresan kullanımı gerektiren OKB ve panik bozukluğu durumlarında tedavi ve akılcı ilaç kullanımı nasıl olmalıdır

Doç. Dr Nermin GÜNDÜZ: Bipolar hastalarda kanser, inme gibi yaşamı tehdit eden hastalıklar ve erken yaşta ölümler neden daha fazladır? Bu konuda neler yapılabilir?

Prof. Dr. Yasemen IŞIK MENGÜ: Bipolar mı? DEHB mu? Borderline mı?

16.00-16.30 Ara: Kahve arası
16.30- 17.40 Bipolar bozukluklar paneli

Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Attila EROL

Prof. Dr. Mine PEKALKAN ŞAHİNGÖZ: Bipolar kadın ve bebeklerinin bedensel ve ruhsal sağlıkları yönünden; ”Gebe kalma kararı, tedavi seçimi, doğum ve emzirme” konularında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Prof. Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ: Bipolar hastaların “Bilişsel davranışcı tedavisi” nasıl yapılır ve klinik pratikte hangi epizoda hangi metaforlar kullanılabilir?.

Prof. Dr. Sermin KESEBİR: Unipolardan, bipolara geçiş; Unipolar bozukluk, bipolar bozukluğun (o) başlangıç noktası mıdır?

Prof. Dr. Rıfat KARLIDAĞ: Bipolar bozukluğun sürdürüm tedavisinde “klasik duygu durumu düzenleyici ya da yeni nesil antipsikotik kullanım seçimine karar verdirici özellikler” nelerdir?

2100-24.00 Maraton kurs: Metakognitif terapi kursu; Prof. Dr. Murad ATMACA (Salon: A)
11-10.2022 SALI  
8.30-11.00 Depresyon ve bipolar bozukluklarda güncel tedavi ve akılcı ilaç kullanımı paneli 

Aktivatör moderatör: Orhan DOĞAN

Prof. Dr. Aylin ERTEKİN YAZICI: Depresyonlu hastaların “Bilişsel davranışcı tedavisi” nasıl yapılmalıdır? Klinik pratikte bu hastalarda hangi metaforlar kullanılabilir?.

Prof. Dr. Esra YAZICI: Annede intihara ya da bebeğin anne tarafından zarar görmesine yol açabilen  “Postpartum depresyonlarda” etiyolojik etkenler ve yeni tedavi yaklaşımları nelerdir?

Prof. Dr. Murat ERKIRAN: İntihar düşüncesi ya da girişimi olan hastaya psikoterapötik ve etik yönlerden yaklaşım nasıl olmalıdır?

Prof. Dr. Erdal IŞIK: 2022 yılında “Tedaviye dirençli depresyonda glutamaterjik, dopaminerjik sistemler gibi çeşitli monoaminerjik sistemlere yönelik yeni tedavi yaklaşımları nelerdir?

Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ: Tedavi konusunda psikiyatristleri zorlayan “Bipolar depresyonda” (2022 yılındaki yeni çalışma sonuçlarına göre), çeşitli ilaçların tedavi etkinlikleri konusunda mitler ve gerçekler nelerdir? Hangi tedavi yaklaşımı/yaklaşımları öncelikle uygulanmalıdır?

Prof. Dr. Abdullah ATLI: “Bipolar bozukluk tedavisinde uzun etkili antipsikotik ilaç kullanımı”.

11.00-11.30 Kahve arası
11.30-12.30 Satellik sempozyum (Janssen)
12.30-13.30 Öğle yemeği
14.00-16.00

 

Şizofrenide ilginç konular paneli

Aktivatör moderatör: Doç. Dr. Çiğdem AYDEMİR

Doç. Dr. Işıl GÖĞCEGÖZ: Alkol ya da madde bağımlılığı da olan; depresyonlu, şizofrenili ve bipolar hastalarda tedavi yaklaşımı ne şekilde planlanmalıdır?

Prof. Dr. Nurper ERBERK ÖZEN: Tedavisi terk edilen ya da tedavi edilmeyen şizofreni, ömürden ve akıldan tüketir mi?

Prof. Dr. Kemal YAZICI: Dirençli şizofrenide klozapin kullanım biçimi, yan etkileriyle baş etme yolları, klozapine de dirençli olgularda tedavi seçenekleri?

Doç. Dr. Adnan ÇOBAN: Şizofrenili hastalarda izlenen “Bilişsel işlev bozuklukları ve yüz ifadesi tanıma bozukluğu” ne şekilde tedavi edilebilir?

Prof. Dr. Mustafa ARI: Şizofrenili hastalarda  “Bilişsel davranışcı tedavi” nasıl yapılır ve klinik pratikte bu hastalarda hangi metaforlar kullanılabilir?.

Prof. Dr. Mine ÖZMEN: Şizofrenide psikodinamik tedavi yaklaşım nasıl yapılır? Kendine özgü yanlar nelerdir? Diğer psikiyatrik hastalıklardan farklı olarak, nelere dikkat etmeyi gerektirir?

2100-24.00 Maraton kurs: Psikanalitik Psikoterapi Kursu: Prof. Dr. Mine ERCAN  (Salon: A)
2100-24.00 Maraton kurs: Bilişsel-Davranışcı-Tedavi (BDT) maraton kursu ; Uzm. Dr. Alp KARAOSMANOĞLU  (Salon: B)
12.10.2022 ÇARŞAMBA  
9.00-12.00 Sözel bildiri sunumları

Kongreye Kalan Süre

2022/10/09 08:00:00

Önemli Tarihler

Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Bitiş Tarihi: 16 Eylül 2022
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Cihat Yalçın

+90 530 264 64 30

cihat.yalcin@passengertravel.com

info@psikiyatriakademisi.com