Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM
9 Ekim 2022 Pazar
14:00-14:15 Açılış
14:15-16:00 Psikiyatride İlginç Konular Paneli
Aktivatör moderatör: Doç. Dr. Çiğdem AYDEMİR
Prof. Dr. Ertan TEZCAN: Borderline kişilik bozukluğu ile depresyonun ilişkisi ve tanı karmaşası yaratan durumlar.
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU: Depresyon, şizofreni ve bipolar etiyolojisinde söz edilen “Çocukluk çağı travmaları” beyni nasıl ve ne şekilde etkiler ve neler doğurur?.
Prof. Dr. Nevzat TARHAN: Şizofreniden depresyona güncel “Kişiye özel tedavi” yaklaşımı, psikiyatrist ve hastalara neler vaat ediyor.
Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN: Psikiyatristler için zor bir sorun: İlk atak psikotik özellikli bipolar bozukluk ile şizoaffektif bozukluğun ayırıcı tanısı nasıl yapılabilir?/yapılabilir mi?
Uzm. Dr. Samuray ÖZDEMİR SELVİ: Depresyonun tedavisinde sözü edilen yeni yaklaşımlar; Psikodisleptiklerin kullanımı
16:00-16:30 Kahve arası
19:00-21:00 Akşam Yemeği
21:00-24:00 Maraton kurs
Salon A: Şema Terapi Kursu: Uz. Dr. Alp Karaosmanoğlu
10 Ekim 2022 Pazartesi
08:30-11:00 Şizofrenide güncel yaklaşımlar, tedavi ve akılcı ilaç kullanımı paneli
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Lut TAMAM
Doç. Dr. Mihriban DALKIRAN: Erişkinde “Yaygın gelişimsel bozukluk” zemininde şizofreni ve ilişkili bozuklarda tanı koyma ve akılcı tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?
Prof. Dr. Ahmet RIFAT ŞAHİN: Şizofrenide suisid ve homisidlerin sıklığı, bu hastaların klinik özellikleri ve psikiyatristlerin bu konulardaki cezai sorumlulukları?
Prof. Dr. Erdal Erşan: Şizofreni oluşumunda klasik dopamin tedavisinin yerini alabilecek “Yeni teoriler”in ışığı neleri aydınlatıyor?
Prof. Dr. Köksal ALPTEKİN: 2022 yılında şizofreni tedavisinde kullanılan yeni teknolojiler: “Sanal gerçeklik ve metaverse”.
Prof. Dr. Selçuk KIRLI: “Şizofreni hastalarında izlenen depresyon” tabloları ve bu durumların tedavisinde akılcı ilaç yaklaşımı
Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ: Şizofrenili ebeveyni olan “Ultra riskli çocuk ve gençler” için “Koruyucu amaçlı psikoterapötik ya da ilaç tedavisi” gereklimidir? (2022’deki son görüşler nelerdir).
11:00-11:30 Kahve arası
11:30-12:30 Satellit sempozyum: Abdi-İbrahim Otsuka

Moderatör: Erdal IŞIK
Konuşmacı: Sermin KESEBİR
Konu: Bipolar 1 Bozuklukta Tam İyileşme Artık Mümkün – Abilify Maintena Deneyimleri
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 Satellit sempozyum: Adeka

Moderatör: Dr Kemal YAZICI
Konuşmacı: Prof Dr Erdal IŞIK
Konu: “Tedaviye dirençli şizofrenide Klozapin kullanımının rasyonelleri ve vazgeçilmez yeri”
15:00-16:00 Bipolar Bozukluklarda Güncel Tedavi ve Akılcı İlaç Kullanımı Paneli 
Aktivator moderatör: Prof. Dr. Attila EROL
Doç. Dr. Özge ŞAHMELİKOĞLU: Bipolar hastalarda antidepresan kullanımı gerektiren OKB ve panik bozukluğu durumlarında tedavi ve akılcı ilaç kullanımı nasıl olmalıdır?
Doç. Dr Nermin GÜNDÜZ: Bipolar hastalarda kanser, inme gibi yaşamı tehdit eden hastalıklar ve erken yaşta ölümler neden daha fazladır? Bu konuda neler yapılabilir?
Prof. Dr. Yasemen IŞIK MENGÜ: Bipolar mı? DEHB mu? Borderline mı?
16:00-16:30 Kahve arası
16:30-17:40 Bipolar bozukluklar paneli
Aktivator moderatör: Prof. Dr. Attila EROL
Prof. Dr. Sunar BİRSÖZ: Şizofreni ve bipolar bozukluğun etiyolojik, klinik vb. çeşitli yönlerden benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?
Prof. Dr. Mine PEKALKAN ŞAHİNGÖZ: Bipolar kadın ve bebeklerinin bedensel ve ruhsal sağlıkları yönünden; ”Gebe kalma kararı, tedavi seçimi, doğum ve emzirme” konularında bilinmesi gerekenler nelerdir?
Prof. Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ: Bipolar hastaların “Bilişsel davranışcı tedavisi” nasıl yapılır ve klinik pratikte hangi epizoda hangi metaforlar kullanılabilir?.
Prof. Dr. Sermin KESEBİR: Unipolardan, bipolara geçiş; Unipolar bozukluk, bipolar bozukluğun (o) başlangıç noktası mıdır?
Prof. Dr. Rıfat KARLIDAĞ: Bipolar bozukluğun sürdürüm tedavisinde “klasik duygu durumu düzenleyici ya da yeni nesil antipsikotik kullanım seçimine karar verdirici özellikler” nelerdir?
19:30-21:00 Akşam Yemeği
21:00-24:00 Maraton kurs
Salon A : Metakognitif Terapi Kursu; Prof. Dr. Murad ATMACA
11 Ekim 2022 Salı
8:30-11:00 Depresyon ve bipolar bozukluklarda güncel tedavi ve akılcı ilaç kullanımı paneli 
Aktivatör moderatör: Orhan DOĞAN
Prof. Dr. Esra YAZICI: Annede intihara ya da bebeğin anne tarafından zarar görmesine yol açabilen  “Postpartum depresyonlarda” etiyolojik etkenler ve yeni tedavi yaklaşımları nelerdir?
Prof. Dr. Murat ERKIRAN: İntihar düşüncesi ya da girişimi olan hastaya psikoterapötik ve etik yönlerden yaklaşım nasıl olmalıdır?
Prof. Dr. Erdal IŞIK: 2022 yılında “Tedaviye dirençli depresyonda glutamaterjik, dopaminerjik sistemler gibi çeşitli monoaminerjik sistemlere yönelik yeni tedavi yaklaşımları nelerdir?
Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ: Tedavi konusunda psikiyatristleri zorlayan “Bipolar depresyonda” (2022 yılındaki yeni çalışma sonuçlarına göre), çeşitli ilaçların tedavi etkinlikleri konusunda mitler ve gerçekler nelerdir? Hangi tedavi yaklaşımı/yaklaşımları öncelikle uygulanmalıdır?
Prof. Dr. Abdullah ATLI: “Bipolar bozukluk tedavisinde uzun etkili antipsikotik ilaç kullanımı”.
11:00-11:30 Kahve arası
11:30-12:30 Satellit sempozyum: Janssen

Moderatör: Prof Dr İlkin İÇELLİ
Konuşmacı: Prof. Dr. Erdal Işık
Konu: “Psikofarmakolojik ve biyolojik özelliklerinden klinik özelliklerine: Paliperidon palmitat”
12:30-14:00  Öğle Yemeği
14:00-16:00 Psikiyatride İlginç Konular Paneli
Aktivatör moderatör: Doç. Dr. Çiğdem AYDEMİR
Doç. Dr. Işıl GÖĞCEGÖZ: Alkol ya da madde bağımlılığı da olan; depresyonlu, şizofrenili ve bipolar hastalarda tedavi yaklaşımı ne şekilde planlanmalıdır?
Prof. Dr. Nurper ERBERK ÖZEN: Tedavisi terk edilen ya da tedavi edilmeyen şizofreni, ömürden ve akıldan tüketir mi?
Prof. Dr. Kemal YAZICI: Dirençli şizofrenide klozapin kullanım biçimi, yan etkileriyle baş etme yolları, klozapine de dirençli olgularda tedavi seçenekleri?
Doç. Dr. Adnan ÇOBAN: Şizofrenili hastalarda izlenen “Bilişsel işlev bozuklukları ve yüz ifadesi tanıma bozukluğu” ne şekilde tedavi edilebilir?
Prof. Dr. Mustafa ARI: Şizofrenili hastalarda  “Bilişsel davranışcı tedavi” nasıl yapılır ve klinik pratikte bu hastalarda hangi metaforlar kullanılabilir?.
Prof. Dr. Mine ÖZMEN: Şizofrenide psikodinamik tedavi yaklaşım nasıl yapılır? Kendine özgü yanlar nelerdir? Diğer psikiyatrik hastalıklardan farklı olarak, nelere dikkat etmeyi gerektirir?
16:00-16:30 Kahve arası
19:30-21:00  Akşam Yemeği
21:00-24:00 Maraton kurslar
Salon A: Psikanalitik Psikoterapi Kursu: Prof. Dr. Mine ÖZMEN
Salon B: Bilişsel-Davranışcı-Tedavi (BDT) maraton kursu ; Uzm. Dr. Alp KARAOSMANOĞLU
12 Ekim 2022 Çarşamba
09:00-12:00 Sözel Bildiri Sunumları
12:00 Kapanış

Kongreye Kalan Süre

2022/10/09 08:00:00

Önemli Tarihler

Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Bitiş Tarihi: 16 Eylül 2022
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Cihat Yalçın

+90 530 264 64 30

cihat.yalcin@passengertravel.com

info@psikiyatriakademisi.com