Konuşmacılar

Prof. Erdal Işık

Şizoobsesif ve Şizodepresif Hastalarda Tedavi Yaklaşımları

Prof. Erdal Işık

“Dirençli depresyonda 2023 deki son tedaviler; Atipik AP, DDD, dopaminomimetik, ketamin, cerrahi tedavi”

Doç. Mihriban Dalkıran Durmuş

“Olgu örnekleri üzerinden otizm spekturum bozukluğu ve şizofeni arasındaki sınırlar, belirsizlikler ve tedavi yaklaşımı”

Doç. Şengül Kocamer Şahin

Şizofreni, depresyon ve bipoılar bozuklukta; EKT hangi durumlarda yapılmalı, hangi durumlarda yapılmamalıdır.

Prof. E. Erdal Erşan

Dirençli şizofreni tablolarında, 2023 yılına önerilen son tedavi yaklaşımları nelerdir?.

Prof. Gülçin Canpolat Erboğa

“Uzun etkili aripiprazol ile tedaviye başlamada, alternatif tedavi seçenekleri ve olgu örnekleri.”

Prof. Atila Erol

“2023 yılında depresyon etiyolojisiyle ilgili son çalışmaların sonuçları?”.

Prof. Melike Nebioğlu Yıldız

“Şizofreni, Bipolar Bozukluk ve Major Depresif Bozukluk ‘da TMS kullanımının etkinliği konusuyla ilgili “Mitler ve Gerçekler”

Prof. Yavuz Selvi

Şizofreni ve duygudurumu bozukluğu hastalarında “İntiharla igili uyarıcı belirtiler” nelerdir? Bu hastalar nasıl tedavi edilmelidir?

Doç. Özge Şahmelikoğlu

Dirençli bipolar mani tablolarında, 2023 yılındaki son tedavi yaklaşımları nelerdir?.

Prof. Sermin Kesebir

“Dirençli bipolar depresyonda, 2023 yılındaki son tedavi yaklaşımları nelerdir?

Prof. Kadir Özdel

“Depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreninin ‘metakognitif’ tedavileri”

Prof. Nuray Atasoy

” Şizofreni ve depresyonda destekleyici psikoterapi” nasıl yapılır?.

Doç. Nurhan Fıstıkçı

“Depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreninin ‘Bilişsel davranışçı tedavisi ‘.

Prof. Esra Yazıcı

“Şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyonda gebelik yönetimi nasıl olmalıdır? Farmakolojik, adli ve psiksosyal süreçler nelerdir?”

Prof. Behice Han Almiş

“Şizofrenili bazı hastaların çocuklarında izlenebilen ‘ihmal ve istismar’ durumları”

Doç. Adnan Çoban

Depresyon, bipolar bozukluk ve şizo en’n’n EMDR tedavisi”.

Prof. Hüsnü Erkmen

Şizofreninin DEHB, panik bozukluk, OKB ile komorbid olduğu tablolarda tedavi.

Prof. Mine Şahingöz

Bipolar bozukluğun, panik bozukluk vb. anksiyete bozukluğu, OKB ve DEHB ile komorbid durumlarında, tedavi nasıl düzenlenir?

Prof. Çiçek Hocaoğlu

“Postpartum psikoz ve postpartum depresyonda 2023 yılında önerilen yeni tedavi yaklaşımları” nelerdir?

Prof.Çiğdem Aydemir

“Şizofrenide rehabilitasyon tedavisi ile neleri başarabiliriz ?” AÜTF rehabilitasyon servisi uygulamaları

Prof. Selçuk Kırlı

Etki düzenekleri açısından antidepresanların kombinasyon ve güçlendirme tedavisinde kulllanımlarının temel mantığı nedir?

Prof. Zehra Arıkan

Alkol ve madde bağımlılığı olan; depresyonlu, bipolar ve şizofenili hastalarda tedavi nasıl yönetilir ve yapılır?

Prof. Numan Konuk

“Şizofrenide izlenen uyku bzk’da patogenez yönünden `Krono biyoloji’ ve 2023’de önerilen tedaviler; ilaçlar, sirkadiyen ritm tedavisi vb”.

Prof. Kadir Özdel

“Metakognitif terapi maraton kursu”.

Prof. Murat Demet

Depresyon ve bipolar hastaların uyku bzk.için 2023’de önerilen son tedaviler; ilaçlar, uyku deprivasyonu, sirkadiyen ritm tedavisi vb”.

Prof. Kerem Doksat

“Psikiyatride Hipnozun kullanımı” Uygulamalı maraton kursu.

Prof. Yasemen Işık Mengü

“Çocukda bipolar tanısı nasıl konabilir?, nasıl tedavi edilir?, erişkinden farkları nelerdir?”.

Uzm.Alp Karaosmanoğlu

“Şema terapi” maraton kursu.

Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu

“Depresyonun şema terapisi”.

Doç. Neslim Güvendeğer Doksat

“Çocuklarda (ve ergende) şizofreni ve depresyonun; Klinikleri, bunların yetişkinden farkları, ayırıcı tanı ve tedavileri”.

Prof. Lut Tamam

Uzun etkili antipsikotik ilaç kullanımı; ‘Nerede? Ne amaçlarla? ne zaman tercih edilmeli veya tercih edilmemelidir?

Prof. Nurper Erbek Özen

2023 yılında bipolar bozukluğun etiyolojisi konusunda yapılan son araştırma sonuçları

Doç. Faruk Kurhan

“şizofreni etiyolojisinde 2023 yılında öne sürülen son görüşler”.

Prof. Abdülkadir Çevik

“Yas ve depresyon ilişkisinin psikodinamik temeli ve bu olguların psikoterapisi”.

Doç. Nermin Gündüz

Bipolar bozukluktaki nüksleri önlemede, 2023 yılında daha başarılı oldukları öne sürülen tedavi yaklaşımları”.

Prof. Murat Erkıran

Şizofrenili hastanı ” Psikanalitik terapisi”.

Prof. Duran Çakmak

Tartışmacı ve Moderatör

Prof. Sunar Birsöz

Tartışmacı ve Moderatör

Prof. İlkin İçelli

Tartışmacı ve Moderatör

Prof. Abdurrahman Altındağ

“Afet dönemlerinde izlenen ‘majör depresyon ve TSSB’ tablolarının yönetimi ve tedavisi”.

Prof. Dr. Abdurrahman Altındağ

Güncel rehberler ışığında şizofreni ve bipolar bozuklukta uzun etkili aripiprazol kullanımı.

Kongreye Kalan Süre

2023/10/23 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
23 – 26 Ekim 2023
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Haki TOKUL

+90 536 597 06 95

haki.tokul@passengertravel.com

info@psikiyatriakademisi.com